Sort results by
Sort results by

Sağlıklı Hidrasyon Hakkında Bilimsel Bilgi Paylaşımı​

Sağlıklı Hidrasyon Hakkında Bilimsel Bilgi Paylaşımı

 

Nestlé Waters olarak, hidrasyon ile ilgili bilimsel bilgileri geliştirerek, bulgularımızı ve deneyimlerimizi dünya çapında bilim ve sağlık camiası ile paylaşıyoruz.

Yerel çalışmalardan genel ilkelere...

Birçok ülkede çocukların hidrasyon durumuna ve toplam su tüketimine odaklanarak, su dengesi hakkında önemli ve hakemli yayınlara uzun bir süredir katkıda bulunuyoruz.

Halk sağlığı tartışmalarına aktif olarak katkıda bulunmak...

Her ne kadar şekerle tatlandırılmış içeceklerin aşırı tüketimi ve dehidrasyonun fizyolojik etkileri üzerine çalışmalar olsa da sıvı alımı konusunda coğrafyaları karşılaştırmaya izin verecek ve halk sağlığı stratejilerine yön verecek yeterli kamu verisi bulunmuyor. Bu konuda geçerliliği olan verileri açıklıkla paylaşarak, aktif bir rol oynamak istiyoruz. 2018 yılında, kişilerin sıvı alımı konusunda global istatistiklerin olduğu bir platformu Harvard Tıp Okulu (Harvard Medical School) işbirliği ile hayata geçirdi.

 
Sıvı alımı ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterir...

2017 yılında Nestlé Waters tarafından belirlenen 6 ülkede, su tüketimi davranışları üzerine gerçekleştirilen KANTAR TNS araştırmasına göre ülkeler arasında sıvı tüketimi miktarı bakımından önemli farklılıklar bulundu.

 Fransız, Türk ve İtalyan katılımcıların yarısından fazlası günde en az 1.5 litre su tükettiklerini belirtirlerken, İngiliz katılımcıların ise sadece dörtte biri (%25) bu miktarı tükettiklerini belirtmişlerdir. Amerikalılar ise %34 ile düşük sıralamada yerini aldı.

https://www.nestle-waters.com/sites/g/files/pydnoa611/files/asset-library/documents/observatory-results.pdf