Sort results by
Sort results by

Ambalajlarımız

Ambalajlar, ürün çevresel ayak izimizin en büyük payını temsil eder. PET ürünlerimiz %100 geri dönüştürülebilir olmasına rağmen, dünya çapındaki PET şişelerin %50'den fazlası geri dönüştürülmemektedir. Geri dönüştürülebilir ambalaj dizaynlarını uygulayarak ve PET'in geri dönüştürülme oranında hem ciddi artış sağlamak hem de yüksek kaliteli geri dönüştürülecek PET bulunurluğunu artırmayı amaçlayarak plastik değer zinciri ile birlikte çalışıyoruz. Nestlé Waters olarak sürdürülebilir bir gelecek ve sağlıklı bir dünya yaratılmasına yardımcı olma taahhüdümüzü tutuyoruz. 

Geleceğin ambalajları


Geleceğin ambalajları için bilime öncülük etmek

Nestlé Waters olarak; yenilikçi, % 100 sürdürülebilir ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklardan yapılmış ambalajlar için yeni bilimlere öncülük ediyoruz. Halihazırda PET şişelerimiz %100 geri dönüştürülebilir şekilde dizayn edilmiştir. Geri dönüşüm sayesinde, her yıl ambalajlarımızda kullandığımız geri dönüştürülmüş PET (rPET) kullanım oranımızı artırıyoruz.  Önemli olan şudur ki; atıksız bir geleceğe sahip olmak için geniş vizyonumuza nasıl ulaşacağımızı biliyoruz. Ambalajlarımızın hiçbirinin doğaya veya çöpe karışmaması ve daha fazla geri dönüştürülmesi için harekete geçiyoruz. 

Video


Atıksız bir gelecek için yeni iş birlikleri geliştirmek

Nestlé Waters olarak, plastik şişelerin toplama ve geri dönüşüm oranını artırarak, doğada  plastik kirliliğine son vermeye yardımcı olacak yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Amacımız geri dönüştürülebilir plastiklerin geri dönüşüm oranını endüstri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hükümetler ve yerel topluluklarla birlikte artırmaktır. Birlikte, yeteri kadar PET'in toplandığına ve geri dönüştürülerek tekrardan kullanıldığına emin olduğumuz bir geri dönüşüm ekonomisi yaratmayı amaçlıyoruz. 

Ürettiğimiz oranda toplamak

2030 yılına kadar ürettiğimiz plastik şişe kadar toplamayı amaçlıyoruz. Bunu yapmak için değer zinciri paydaşları, endüstri dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak, geri dönüştürülebilir plastik şişeler için iyi bir toplama sistemi oluşturmayı, ayırma ve geri dönüştürme planları geliştirmek istiyoruz. Bu sayede, küresel operasyonlarımızda atıksız bir geleceğin şekillendirilmesine yardımcı oluyoruz.

Geri dönüşümü artırmak için yeni davranış şekilleri geliştirmek

Nestlé Waters olarak, geri dönüşüm ekonomisinin yaratılmasında yeni davranış şekilleri geliştirmeleri ve çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tüketicilerimize geri dönüşüm sürecine aktif şekilde dahil olmalarına teşvik ediyoruz. Geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor, eğitiyor ve örnek teşkil ederek, liderlik ediyoruz. PET şişelerimizin geri dönüşümü ile ilgili tüketicilerimize mesajımız, 2020 yılının sonuna kadar tüm markalarımızın ambalajlarının geri dönüştürülebilir olmasıdır.

Geri dönüşüm üzerine birlikte gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmaları (satış noktaları, aktiviteler ve sosyal medyada) ve gönüllü temizlik aktiviteleri sayesinde kişilerin plastik şişeleri nasıl geri dönüştürebileceğini ve geri dönüşümün herkesin çevresel ayakizi için nasıl bir fark yaratacağını anlamalarına yardımcı oluyoruz.

PET şişelerin toplanması ve geri dönüştürülmesi hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, geri dönüşüm ekonomisinin yaratılması konusunda bize şans tanıyor.

Ambalajlarımız üzerinde geri dönüşüm hakkında bilgilendirmek

2020 yılının sonuna kadar küresel ölçekte tüm ambalajlarımızın üzerinde geri dönüşüm mesajları yer alacak. 

Lütfen Beni Geri Dönüştür

Tüketicilerimizi geri dönüşüm konusunda cesaretlendiriyoruz çünkü günümüzde global ölçekte sadece iki PET şişeden bir tanesi geri dönüşüm için toplanabiliyor.

İnanıyoruz ki daha fazla insanın bu şişeleri nasıl ayrıştırabileceğini ve iyi geri dönüşüm uygulamalarının doğru şekilde takip etmeleri bizim daha fazla plastik şişeyi geri dönüştürmemize olanak sağlayacaktır.

Çevre Temizliği Aktivitelerimiz

Nestlé Waters olarak 30 ülkede 87 dolum tesisi ile genellikle yarı kırsal ve kırsal bölgelerde operasyonlarımızı yürütüyoruz. İçinde bulunduğumuz toplulukların ekosistemlerinde hatırı sayılır derecede şişemizin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Nestlé Waters olarak markalarımız ve tüketicilerimizle değişimden ilham alıyoruz.

2019 yılında Dünya Okyanus Günü'nde 35 ülkede 66 farklı aktivite ile tüm çalışanlarımızla birlikte çevre temizliği aktiviteleri gerçekleştirdik. 6,300'den fazla çalışanımız, aileleri ve arkadaşları kumsal ve dere kıyılarından 60 tondan fazla atığı yerel paydaşlarımızla beraber topladı. Bu konudaki çalışmalarımız ve eğitim programlarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Çevre Temizliği