Sort by
Sort by

Su Kaynakları Yönetimi

Su Kaynakları Yönetimi

 

Suya karşı olan sorumluluğumuz kaynaklarımızdan başlar. 2025 yılına kadar bütün dolum tesislerimizin Su Koruyuculuğu Sertifikası (Alliance for Water Stewardship-AWS) ile sertifikalandırılarak, tüm dünyada su kaynaklarının korunmasında lider bir rol üstlenmeye ve iyi bir su yönetiminin mümkün olabileceğini göstermek için çalışıyoruz. 

Bilgi Paylaşarak ve Veri Toplayarak Şeffaflığı Artırma

Şeffaflık, su kaynaklarının korunmasında temel prensiplerden bir tanesidir. Su kaynakları yönetiminden şeffaflık gelecek nesiller için de su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Su hakkındaki bilgilerimizi paylaşarak, yerel su yönetiminin etkin yapılabilmesine katkıda bulunmayı ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz bölgelerde su kaynaklarının korunmasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye gayret ediyoruz.

Bilgi Paylaşımı

Bölgemizdeki suya özel sorunlar sadece Nestlé Waters'ı değil, aynı zamanda tüm su kullanıcılarını etkiler. Paylaşılan su kaynaklarının karşı karşıya kaldığı zorluklar ancak ortak bir anlayış, bilgi paylaşımı ve birlikte planlanan bir aksiyon olmaksızın çözülemez. Şeffaflık bu sebeple su kaynakları için hayati önem taşır. Ekibimiz içerisinde yer alan hidrojeolojist ve su uzmanları su kaynakları hakkında derin bir bilgi birikimine sahiptir. 

Su hakkındaki bilgilerimizi paylaşarak ve yerel farkındalığı artırarak, paydaşlarımızın su havzasında karşılaştığı zorlukları daha iyi anlamalarına ve ortak iş birliği başlatmaları için teşvik etmek istiyoruz.

Veri Toplama

Nestlé Waters olarak, operasyonlarımızı sürdürdüğümüz havzalarda kapsamlı hidrojeolojik çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar su havzalarının fiziksel parametleri düzenli olarak kontrol edilen izleme sistemleri ile desteklenmektedir. Toplanan bu bilgiler sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, doğal denge, ekosistemin ve biyoçeşitliliğin korunması için kullanılmaktadır.

Bu izleme faaliyetlerimiz sadece yerel kaynaklarımızı değil, bütün havzayı kapsamaktadır. Kaynaklarımızın kalitesini etkileyen tüm faktörler için (örneğin; biyoçeşitlilik) çevresel değerlendirmeler yapıyoruz.

Su kaynakları hakkındaki derinlemesine bilgi birikimimiz bize potensiyel riskleri haritalamaya ve değerlendirmeye aynı zamanda bu riskleri adresleyen müşterek aksiyonlar üzerinde karar vericileri bilgilendirmeye olanak sağlar.

Bu zorluklarla ilgili anladıklarımızı yerel paydaşlarımızla paylaşmak için, hidrojeolojik çalışmalar ve izleme sistemlerimizden veriyi analiz ediyor ve anlaşılması kolay bir formata (örneğin; 3 boyutlu blok diyagramlar) çeviriyoruz.

Su bütçesi


Su Koruyuculuğu Sertifikası

Paylaşılan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini garanti altına almak, su koruyuculuğu için ortak bir yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşım da düzenli gelişen su koruyuculuğu uygulamaları gerektirir. Nestlé Waters olarak,  tüm dolum tesislerimizi kabul görmüş Su Koruyuculuğu Sertifikası (Alliance for Water Stewardship) ile 2025 yılına kadar sertifikalandırmayı taahhüt ediyoruz.

Video

 

Video