Seçme ve Yerleştirme Süreci

Şirketimizin kültür ve değerleriyle uyumlu, uzun dönemli ilişkileri temel alan, pozisyon için gerekli kişisel yetkinlik ve mesleki becerilere sahip adayları şirketimize kazandırmak öncelikli amacımızdır.

Bu doğrultuda tüm işe alım aktivitelerinin eşit iş fırsatı prensipleriyle uyum içinde olması ilkesiyle hareket edilmekte ve seçme sürecinde aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

  • İnsan Kaynakları Mülakatı
  • Kişilik Envanteri
  • İngilizce Testi
  • Sürüş Testi
  • Bölüm Yöneticisi Mülakatı
  • Referans Kontrolü
  • Özgeçmiş Taraması

Seçme sürecimiz pozisyon için uygun olabilecek adayların mülakata çağrılması ile başlamaktadır. İlk mülakat İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılmakta ve adayın pozisyon için gereken yetkinlikleri Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri ile ölçülmektedir. Ayrıca süreç içinde kişilik envanteri ve İngilizce testleri de uygulanmaktadır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan adaylar departman yöneticileri ile görüştürülmek üzere tekrar mülakata davet edilmektedirler.
Departman yöneticisi tarafından da uygun bulunan adayın referans kontrolleri tamamlanmakta ve İnsan Kaynakları tarafından iş teklifi sunulmaktadır. Pozisyon ya da görev gereği araç teslim edilecek bir aday olması durumunda ise öncelikle adaya sürüş testi uygulanmakta ve testten başarılı olması durumunda iş teklifi sunulmaktadır. Teklifimizi kabul eden adaya ise özgeçmiş taraması yapılmaktadır.