İnsan Kaynakları Politikası

insan-kaynaklarim.png

Şirketimizin başarısı, şirket büyümesine sürekli olarak destek sağlayabilecek kişileri şirketimize çekme, bünyesinde tutma ve geliştirme yeteneğine bağlıdır.

Şirketlerin işlevlerini en iyi şekilde yerine getirilebilmesinde nitelikli insan kaynağının, şirketin imaj ve itibarını güçlendirerek, iş başarısında ve büyümesinde en önemli faktör olduğunun bilincindeyiz. İşe ve şirket kültürüne en uygun insan kaynağı ihtiyaçlarını tespit ve analiz ederek, kalifiye adayların istihdamını sağlamak, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılarını desteklemek, mutlu çalışan profili hedefiyle onların kurum bünyesinde tutulmasını sağlayarak birlikte daha iyi bir geleceğe ulaşabilmek genel politikamızdır.

Yenilikçi yaklaşımıyla sektöründe ilklere imza atan Nestlé Waters Türkiye, genç yetenekleri değerlendirerek dinamik takımlar yaratma modelini tercih etmekte, çalışanlarının motivasyonunu ve şirkete bağlılıklarını sürekli arttırarak, onların yaratıcılıklarını ve sağlıklı iletişimlerini teşvik etmekte, birbirine güvenen, ortak bir hedef etrafında ortak çaba harcanılan bir işletme kültürünü hedeflemektedir.

Dünya su sektörünün lideri olan ve marka değeri çeşitli ödüllerle desteklenen Nestlé Waters, büyüme hızı, dinamik karar mekanizması ve sunduğu eğitim/kariyer imkanları ile çalışanlarına hedefledikleri bir geleceğin kapısını açmaktadır.