Eğitim

Nestlé Waters Türkiye, eğitim ve kişisel gelişimin, rekabet gücü açısından kritik olduğuna ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle şirketimiz, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesini, şirketimize yarattıkları değerlerin, değişen koşullara uyumlu hale getirilmesini, motivasyon ve iş tatmini yaratılmasını hedeflemektedir.

Bu amaçla tüm çalışanlarımız için Nestlé Waters Türkiye’nin hedef ve stratejileri, departmanın hedef öncelikleri, performans değerlendirme sistemi sonuçları, yetenek değerlendirme ve yedekleme sistemi sonuçları ve pozisyonun gereklerinden hareketle, eğitim ihtiyaç analizleri yapılıp, yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.

Şirketimiz, tüm eğitim ve gelişim programlarını etkin öğrenme modeli olan 70:20:10 modeline yönelik geliştirmeyi hedeflemektedir. 70:20:10 modelinde etkin öğrenmenin %70’lik kısmı deneyim bazlı gelişim, %20’lik kısmı ilişki bazlı gelişim ve % 10’ luk kısmı eğitim bazlı gelişim ile sağlanmaktadır.

Çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçları, şirket okulu bünyesindeki deneyimli eğitimcilerin oluşturduğu şirket içi eğitimler, dışarıdan alınan eğitimler, web tabanlı eğitim dersleri ve İsviçre Nestlé Uluslararası Eğitim ve Konferans Merkezindeki Yönetici Programları ile karşılanmaktadır.