Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Yetenek Yönetimi

Nestlé Waters Türkiye, Yetenek Yönetimi ile yetenekleri belirleme, geliştirme, elde tutma faaliyetlerinin etkin yönetimi ve kritik pozisyonlar için yedekleme planlarının hazırlanmasını sağlayarak şirket performansının sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yetenek Yönetimi ile Performans Değerlendirme sistemleri paralel işleyen ve birbirinden veri alışverişinde bulunan sistemlerdir. Yetenek Yönetim Sistemi kapsamında kişiler için belirlenen aksiyon planları ve kariyer gelişimleri, yöneticisi ve çalışan arasında yapılan İlerleme ve Gelişim Süreci görüşmelerinde de görüşülmektedir.

Yetenek Yönetim Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme toplantıları Departman- Birim Yöneticisi ve İnsan Kaynaklarının katılımıyla yapılmaktadır. Söz konusu değerlendirmeler bilgi gizliliği esasına dayanmaktadır.