Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Paylaşılan Değer Yaratmak

İşimiz için iyi olanın toplum için de faydalı olabileceğine inanıyoruz. Biz buna Paylaşılan Değer Yaratmak adını veriyoruz.

Yüksek kaliteli ürünler sunmak, yüksek iş ahlakı standartlarını yaygınlaştırmak, su kaynaklarını sürdürülebilir olarak yönetmek ve sürekli olarak çevre üzerindeki etkimizi azaltmak uzun vadede iş liderliği rolümüzün kalıcı olması için temel şartlardır.

Nestlé’nin sosyal sorumluluk anlayışı, paylaşılan değer yaratmak yaklaşımı üzerine kuruludur. Nestlé, bir şirketin sorumluluğunun sadece “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” projeleri ile sınırlı kalmaması gerektiğine ve değer zincirinin her aşamasında katma değer yaratmaya inanır.

Nestlé’nin Paylaşılan Değer Yaratmak yaklaşımı çerçevesinde odaklandığı alanlar ise aşağıdaki gibidir. Bu üç alan, toplum ihtiyaçlarının şirketin öncelikleri ile örtüşen noktalarını tespit etmektedir:

  • Beslenme: Tüketicilerimize sağlıklı, besleyici ürünler sunmak; inovasyon ve kurduğumuz işbirlikleri neticesinde ürünlerimizi daha da ulaşılabilir hale getirmek.
  • Su: Kıt su kaynaklarının korunmasını desteklemek ve tedarik zinciri içerisinde yer alan farklı öğelere de faydalı olacak şekilde üretim ve dağıtım süreçlerimizde su kullanımını daha verimli hale getirmek.
  • Toplumsal Kalkınma: Bulunduğumuz bölgelerde bölgenin ve bölge halkının gelişimine ve kalkınmasına destek olmak.