Suya Özen Göstermek

Suya gösterdiğimiz özen, faaliyetlerimizin bulunduğu çevrede suyu korumanın ötesine geçmektedir. Nestlé Waters, su kaynaklarında ve sürdürülebilir yönetimdeki uzmanlığını paylaşmaktadır.

Yeterli kalite ve miktarda suya erişim, sağlık için olduğu kadar, sosyal ve ekonomik ilerleme için de gerekli bir koşuldur.

Besine ihtiyaç duyan daha fazla insan, tedarik edilecek daha fazla endüstriyel malzeme ve büyüyen orta sınıftan gelen daha fazla talep olması su kaynaklarının üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırmaktadır.

Suya Özen ve Sürdürülebilir Yönetim

Nestlé Waters, su konuları hakkında farkındalık yaratmak üzere üçüncü partiler ile işbirlikleri geliştirmektedir.

Su kaynağı yönetimi konusundaki uzmanlığımızın takdir görmesinden ve bu alanda aktif bir liderlik rolü üstlenmiş olmaktan dolayı gururluyuz.

Dünya çapında su konuları hakkında farkındalığı arttırarak ve farklı alanlardan paydaşlar ile ilişkiler kurarak,  küresel su sorununa yönelik sorumlu, sürdürülebilir yerel çözümler tanımlama ve geliştirmede önemli bir rol oynuyoruz.

Su konusundaki taahhütlerimiz ise şöyledir:

Tüm faaliyetlerimizde su verimliliğini elde etmek için çalışmak

Su kaynak yönetimine liderlik etmek ve tüm tesislerimizdeki doğrudan su kullanımının düşürülmesi konusunda en ileri seviyeye ulaşmak.

Etkin su politikası ve yönetimini desteklemek

Her seviyede suya değer veren kamu politikalarını teşvik etmek.

Kullandığımız suyu etkili bir şekilde arındırmak

Temiz suyu çevreye geri kazandırmada katı hedefler belirlemek.

Başta tarımla uğraşanlar olmak üzere tedarikçiler ile birlikte çalışmak

Su havzası seviyesinde yaptığımız etkiye odaklanarak su yönetimlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak.

Suya erişmek ve suyu korumak konusunda farkındalık yaratmak

Su mücadelesine çalışanları, toplumu ve tüketicileri dahil etmek.

Doğal Mirasın Sürdürülmesi

Nestlé Waters’ta, özellikle çoğu tatlı su rezervinin miktar ve kalitesinin dünyanın çoğu bölgesinde hızla tükenmekte olduğu bir çağda çok değerli bir doğal mirasın sürdürülmesindeki rolümüzden gurur duyuyoruz.

Su Projesi Eğitimi: 20 Yıllık Bir Söz

Nestlé Waters'ta, gençlerin eğitilmesinin, bireylerin suyun korunmasına özen göstermesinin en etkili yolu olduğunu düşünüyoruz.

Nestlé Waters, WET (Water Education for Teachers) isimli sivil toplum kuruluşunun  en büyük bağışçılarından biridir.

WET  projesi, günümüzde su eğitimi konusunda dünyanın lider organizasyonu olarak tanınmaktadır.

WET projesinin eğlenceli, uygulamalı ve etkileşimli yaklaşımı su, su kaynakları, su yönetimi ve suyun korunması konusunda önemli mesajlar vermektedir.

WET projesi, her kıtada 50’den fazla ülkede milyonlarca çocuğa ulaşmakta ve UNESCO, USAID, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Dünya Su Konseyi ile ortaklaşa çalışmaktadır.

Nestlé Waters WET projesine 1992’de ABD ile dahil olurken, geçtiğimiz 20 yılda, bu proje kapsamında 30,000 ‘den fazla öğretmenin eğitilmesine destek oldu.

12 Ülkede Öğretmenler İçin Su Eğitimi Projesi

2005 yılından bu yana, Nestlé Waters bağlı kuruluşları kendi ülkelerinde WET projesinin eğitsel materyallerinin yerelleştirilmesi, uygulanması ve dağıtımını gerçekleştiriyorlar.

Bu ülkeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Vietnam
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Lübnan
 • Meksika 
 • Çin
 • Macaristan
 • Fransa
 • Arjantin
 • Güney Kore
 • İtalya
 • Pakistan 
 • Tayland
 • Birleşik Krallık 
 • Mısır

Bu ulusal programlar, suyun korunması konusunda farkındalık yaratmaya odaklanarak genelde yerel Eğitim Bakanlığı veya kurumsal ortaklar ile işbirliği halinde başlatılmaktadır.

Yerel yetkililer ile el ele vererek, pek çok ülkede yüz binlerce çocuğa su eğitimi verilmesini sağladık.

www.projectwet.org