Toplumsal Kalkınma

toplumsal-kalkinma.jpg

Uzun vadede gelişmeye devam edebilmemiz için faaliyet gösterdiğimiz toplumların da gelişimlerine katkıda bulunmamız gerekir. Küresel varlığımızın ve faaliyetlerimizin hissedarlarımızın yanı sıra, çalışanlarımız, çevre ve tüm toplum için de faydalı olmasını sağlamaya kararlıyız. Bu yüzden ulusal kanunlar, ulusal standartlar ve kendi Nestlé Kurumsal İş İlkelerimize uymanın ötesinde gelecek nesiller için çevreyi korumaya yardımcı olacak şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle beslenme, su ve kırsal kalkınma gibi odaklandığımız alanlarda Paylaşılan Değer Yaratmak adına gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin temelini sürdürülebilirlik ve uyumluluğa olan bağlılığımız oluşturuyor.

Kaynağı Korumak: Ortak Bir Mücadele

İşimizin geleceği, yerel toplumun hem sorumlu kullanım hem de kirlilikten koruma anlamında yerel su kaynağının korunması yönündeki taahhüdüne bağlıdır.

Yapılan işler ve vergilerden meydana gelen değerin ötesinde, bizler aynı zamanda yerel toplumun etkinlikleri ve girişimlerine gösterdiğimiz katılım ve katkı ile yerel topluluğun aktif birer üyesiyiz.