Ekonomik ve Sosyal Katkılar

Tesislerimizin çoğu, su kaynaklarının hemen yakınında kırsal veya merkeze uzak alanlarda bulunmaktadır. Şirketimiz yerel topluluklar içerisinde önemli bir ekonomik taban oluşturur.

Biz çoğu zaman büyük vergi mükellefi ve işveren konumundayız; genellikle yerel tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar için önemli bir ekonomik kaynağız.

Bu, çalışanlarımız ve ailelerinin ötesine geçen bir sosyal ve ekonomik sorumluluğu doğurmakla birlikte, toplumların genel refah ve zenginlikleriyle de yakından ilişkilidir.

Su Kaynakları Çevresindeki Katkılar

Nestlé Waters’ın yerel ekonomiye ilk katkısı, yerel vergileri ödeyerek ve kamu altyapısını kurarak veya iyileştirerek, istihdam ve yan hakların yaratılmasını kapsamaktadır.

İstihdam ve vergi katkıları aracılığıyla yerel ekonomiye katkıda bulunmanın ötesinde, Nestlé Waters markaları yerel toplum etkinlikleri ve sosyal ya da kültürel dernekleri desteklemelerinden ötürü kendileriyle gururlanırlar.

Bu, yerel spor takımlarının desteklenmesi, etkinliklere yapılan bağışlar veya yatırım ile yerel hükümet veya hükümet dışı kuruluşlar ile çalışmakla gerçekleşir.

 


Kısa Bilgiler

Buxton, Birleşik Krallık’taki yerel programların desteklenmesi

Buna iyi bir örnek Nestlé Waters’ın aşağıda örnekleri verilen yerel programları son 20 yıldır desteklemekte olduğu Birleşik Krallık’ta bulunan Buxton’dır:

  • Buxton ve Nestlé Pure Life kaynaklarını çevreleyen 500 mil karelik ulusal parkı korumak için High Peak İlçe Belediyesi ile yapılan işbirliği 
  • Buxton Festival ve Buxton in Bloom gibi yerel etkinlikler ve kuruluşlara yapılan yatırım
  • Buxton Kriket, Golf ve Futbol Kulübüne sponsorluk desteği 
  • “hareket halinde” geri dönüşümün teşvik edilmesi için Buxton’da geri dönüşüm istasyonlarının uygulanması 
  • WET projesi üzerinden, öğretmenlere, ebeveynlere ve çocuklara suyu korumada yardımcı olarak yerel okullarda suyun korunması hakkında eğitim.

Yerel Altyapının İyileştirilmesi

Yeni tesisler, genelde yeni veya iyileştirilmiş altyapı ihtiyacını doğurur. Tesislerimiz, asgari düzeyde yollar ve ulaşım, elektrik, iletişim, su hatları ile kanalizasyon hatlarını gerekli kılmaktadır.

Eğer tamamen yeni bir tesisse, tüm bu altyapının kurulması zorunludur ve eğer tesis zaten varsa, yenileme veya büyütme  gerekebilir.

Nestlé Waters'ta, şirket tarafından kullanılan kamu altyapısının bakımı ve ıslahına katkıda bulunma sorumluluğumuzun farkındayız.

Örneğin, kamyonlarımız tarafından sık sık kullanılan bir yolu onarabilir veya onarımına katkıda bulunabiliriz.

Ayrıca, içinde veya yakınında faaliyet gösterdiğimiz toplumların sakinlerinin emniyetine yönelik olarak da bir sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Gerekli olduğunda, yaya yolları ve sokak ışıklandırması gibi ek emniyet önlemleri alınmaktadır.