Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vücudunuzdaki Su

Su: İnsan Vücudunun En Büyük Bileşeni

Ortalama olarak, yetişkin bir insan vücudunun %60’ı sudur. İnsan vücudundaki suyun büyük kısmı, hücrelerimizin içinde yer almaktadır.

Aslında, milyarlarca hücremizin yaşamak için suya ihtiyacı vardır.

Vücudumuzdaki toplam su miktarı, üç ana yerde bulunmaktadır: Hücrelerimizin içinde (suyun üçte ikisi), hücrelerimiz arasındaki boşlukta ve kanımızda (suyun üçte biri). Örneğin,  70 kiloluk bir erkek yaklaşık olarak 42 litre sudan meydana gelmektedir.

  • 28 litresi, hücreler arası sudur.
  • 14 litre, hücre dışı suda bulunur ki bunun da 
  • 3 litresi kan plazmasıdır,
  • 1 litresi transselüler sıvıdır (serebrospinal sıvı, oküler, plöral, peritoneal ve sinoviyal sıvılar )
  • 10 litresi, hücreleri çevreleyen sulu bir ortam olan arayer sıvısıdır (lenf dahil). (1)

Aslında, bir vücudun içerdiği su miktarı belirli faktörlere göre farklılık göstermektedir: yeni doğan bir bebeğin vücudu (%75), yaşlı bir kişinin vücuduna (%50) göre daha fazla sudan meydana gelmektedir. Ayrıca, bir vücut ne kadar kaslıysa, o kadar su içerir. Vücutta ne kadar yağ varsa, vücut o kadar az su içerir – çünkü vücut yağında kasa oranla daha az su vardır.

Ayrıca, tüm hayati organlarımız farklı miktarda su içerir: Beyin, akciğer, kalp, karaciğer ile böbrekler- organa bağlı olarak %65 ile %85 arasında – büyük miktarda su içerirlerken (2), kemikler daha az su içerir (ancak yine de bu oran %31’dir)

Tüm bu nedenlerden dolayı, su yaşamdır.

Kaynaklar:

  • (1) Wang ve ark. (1996). Am J Clin Nut 69 : 833-841
  • (2) Mitchell ve ark. Biyolojik Kimya Dergisi, 1945: 625-637.