Sort results by
Sort results by

Toplum İlişkileri Sürecimiz 

Toplum İlişkileri Sürecimiz​

 

Nestlé Waters olarak, toplumlarımızın gelişmesine ve daha dirençli olmasına yardımcı olmak için sosyal ve ekonomik sorumluluğumuzu kabulleniyoruz. 

Özellikle bu sorumluluğumuzun uzak kırsal alanlardaki operasyonlarımız için de geçerli olmak üzere, yerel sosyo-ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sağlayabileceğine inanıyoruz. Nestlé Waters olarak faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda düzenli olarak yerel topluluklarla buluşarak, paydaş toplantıları düzenliyoruz.

Toplum İlişkileri Sürecimiz

Toplum İlişkileri Sürecimiz olan CRP 3.0, dolum tesislerimizin yakınındaki yerel topluluklarla ilişki kurmamız için bir araçtır. Bu süreç bize dolum tesislerimizin her birinde operasyonlarımızla bütünleşen bir model sunuyor. Yerel paydaşlarımızla kurduğumuz diyaloğumuzu ve ilişkimizi yönlendirir ve yerel toplulukları odak noktamıza koymamızı sağlar. 

Bu somut süreç, yerelde kurduğumuz ilişki yönetiminde paydaşlarımızı tanımamıza, gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde beklentilerini ve mevcut durumu anlamamıza yardımcı olur.

Mevcut durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda eksikleri ele almak için katılım ve eylem planları uygularız. Tüm dolum tesislerimiz Toplum İlişkileri Süreci'ni hayata geçirmektedir.

CRP 3.0, yerel topluluklarımızın ihtiyaçlarını dinleme taahhüdümüzü ortaya koyar ve yerel paydaşlarla aramızda güven ortamı oluşturmamıza yardımcı olur. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlayıp, ancak eyleme dönüştürebilirsek bu süreci başarılı bir şekilde sürdürebiliriz. CRP 3.0 ile tanımlanan somut ihtiyaçlardan biri güvenli ve temiz içme suyuna erişimdir. Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) programları genellikle bir topluluk ilişkileri sürecinin çıktısıdır. CRP 3.0, sürecinden kaynaklanan ortak programlar genellikle yerel su kaynağı verilerimizi paylaşmayı içerdiğinden, daha fazla şeffaflığa da teşvik eder.

Paydaş Toplantıları 

Paydaş toplantıları yerel ekiplerimizin, paydaşlarımızla ilişki geliştirmesine olanak sağlar. Aynı zamanda bu toplantılar, paylaşılan su kaynaklarımız için paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamamıza yardımcı olur. Nihai hedefimiz, yerel su kaynaklarımızın uzun süreli kalitesinin ve miktarının korunması ve ortak bir aksiyon planı oluşturulmasıdır. 

Ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde paydaş toplantıları düzenliyoruz. Amacımız katılımcı paydaşlarımızın yerelde karşılaştıkları zorlukları daha iyi anlamak, Nestlé Waters olarak çözümün bir parçası olduğumuzu göstererek paydaşlarımızı dinlemek, onlarla iletişim kurmak ve ortak bir yol haritası oluşturmaktır.